Time-lapse fotografija video dnevni noćni zračni

Time-lapse fotografija video dnevni noćni zračni

atraktivno dinamično moderno posebno unikatno

atraktivno dinamično moderno posebno unikatno

ŠTO JE ZAPRAVO TIME-LAPSE FOTOGRAFIJA

Puno je pitanja vezano uz time-lapse fotografiju, a jedno od ključnih glasi: je li ovo tehnika time-lapse fotografija ili time-lapse video? Ovisi kako i što gledate.

Temelj, početak i odredišna točka je time-lapse fotografija, jer iako se sve može odraditi brže i jednostavnije tako da se snimi video i onda jednostavno ubrza u postprodukciji, mi koristimo tehniku fotografiranja većeg broja fotografija u zadanom vremenskom okviru i definiranim intervalima. Razlog? Veća fleksibilnost u uređivanju i mogućnost izravne kreativnosti kod obrade fotografija.

Da, u konačnici, pred vama je time-lapse video, no mi ovu tehniku, baš kao i brojni drugi profesionalci od kojih smo godinama učili nazivamo time-lapse fotografija.

Neki će, kada je u pitanju time-lapse fotografija, konstatirati kako je riječ o jednoj od najzahtjevnijih i najkompleksnijih tehnika fotografiranja.

I vjerojatno su u pravu, pogotovo kada je u pitanju vrijeme koje je potrebno da bi se odradio time-lapse fotografski projekt. Od pripreme, izlaska na lokaciju, snimanja fotografija, povratka u studio, obrade i završne produkcije… Jer, time-lapse fotografija iziskuje doista puno vremena, kako na samom terenskom snimanju tako i kod obrade fotografija odnosno produkcije konačnog produkta; time-lapse videa.

Za vas ćemo napraviti kompletan izračun koliko će se vremena potrošiti na snimanje, a koliko će biti potrebno za produkciju i objavu vašeg time-lapse video zapisa.

ŠTO JE TIME-LAPSE SAZNAJTE SADA OVDJE

ŠTO JE TIME-LAPSE SAZNAJTE SADA OVDJE